GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Christiane Marie Sun, 11 Mar 2012 11:11:46 GMT +1

Prosit tal-kotba.Kollha qrajthom.L-aktar li ghogbuni kienu L-Imsella Msadda,Betta trombetta,S-Sigriet f`Ghajnejn il-kobra u Zito Zandarell.
Grazzi tal-kotba tieghek,
Christiane Marie

michaela Sun, 11 Mar 2012 11:08:09 GMT +1

prosit tal-kotba kollha veru sbieh pls ibaghtli ms

Carmel G. Cauchi Fri, 02 Mar 2012 09:00:58 GMT +1

Lilkom li staqsejtuni xi tfisser l-itrra "G" f'ismi nghidilkom li dik hija l-ewwel ittra tat-tieni isem tieghi "George". Kien l-isem ta' hija ikbar minni li miet zghir u tawni ismu wkoll b'tifikira tieghu.

Ma stajtx inwiegeb personalment lil min staqsieni ghax fil-Guestbook ma nircevix l-indirizz tal-email taghkom. Biex niktbilkom personalment tridu tiktbuli kif indikat fit-Taqsima 5 tal website, "ikkuntattjani"

Grazzi tal-interess.
Insellmilkom

francesca Thu, 01 Mar 2012 20:28:17 GMT +1

man utd u shaun 'g' tfisser kunjom jew isem ie]or

man utd Sun, 12 Feb 2012 13:11:13 GMT +1

proset tal kotba sbieh li tikteb.Xi tfisser G

Shaun Sun, 15 Jan 2012 20:08:56 GMT +1

Ta Carmel G Cauchi? Xi tfisser il G

Shaun Sun, 15 Jan 2012 20:08:05 GMT +1

Prosit tal kotba tieghek. Vera joghgbuni. L-aktar "It-tifkiriet tan-Nannu Lipp. Qieghed naghmel progett u il G x'inhi?

FRANCESCA Fri, 06 Jan 2012 16:32:09 GMT +1

JIENA VERA NIXTIEQ NAQRA IL-KOTBA KOLLHA TIEGĦEK!!!!!!!!!LOLLOLOLOLOL

MEGAN Fri, 06 Jan 2012 16:27:33 GMT +1

BABY CARMEL

FRANCESCA Fri, 06 Jan 2012 16:19:19 GMT +1

NIXTIEQ NERĠA NIGĦIDLEK LI JIENA IRBAĦAT TROFEY GĦALL TFAL LI JIKTBU KONPONIMENT FUQEK U ĠEJT LĠEWWEL U MAT-TROFEY ĦADD KOTBA TAJBIN GĦALL DAWK IT-TFAL LI QEDGĦIN YR4 U GĦANDHOM TMIEN SNIN

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |