GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Christiane Marie Mon, 03 Jan 2011 14:09:21 GMT +1

inhobb naqra

nika Thu, 30 Dec 2010 12:22:14 GMT +1

qadni ma qrajtux kollu imma ktieb sabih

stephanie Wed, 15 Dec 2010 16:28:48 GMT +1

download stejjer bil-malti bil-power point

Kelember Thu, 09 Dec 2010 20:19:57 GMT +1

Proset ħafna tal-kotba zbieħ li tiktbilna. Bħalissa jien flimkien ma xi ftit minn sħabi qed naħdmu fuq proġett u qed nagħmluh fuqek :)

Vanessa Galea Fri, 26 Nov 2010 14:46:30 GMT +1

Proset Sur Cauchi ta' l-istejjer hekk sbieh, it-tifel tieghi verament jiehu gost jaqra fuq Mastru Gerfex! Anke jiena u zewgi veru jaqsamna bid-dahq, tant huma helwin. Grazzi ta' dawn!

rachel scerri Tue, 19 Oct 2010 18:42:47 GMT +1

ghaziz carmel
jien rachel u qiehda form 1 fl-iskola.l-iskola qedin naqraw il-ktieb Zito Zandarell.
sakemm nibdew naqrawh jien diga wasalt meta zito immur l-isptaru iqum min koma.
grazzi, grazzi hafna carmel.
ps. jien il-kotba tat-tfall kollha li hrigt kollha qrajthom minn barra mastru gerfex 2 u wiehed li insejt x'jismhu li ghandu tifel bhala stampa u naqra isfar..
grazzi rachel mill-gharghur.

daniela Tue, 12 Oct 2010 16:18:31 GMT +1

skuzani jekk qeda intelfek imma andkom xi ritratti tal familja ta carmel g cauchi ghax qeda naghmel progett u andi bzonnu dan ir ritratt kemm jista jkun tnejn . grazzi

joanne Wed, 06 Oct 2010 15:10:51 GMT +1

min fejn se nsib nixi il kotba mort an merlin hlief tal praspar mandux

victoria Wed, 06 Oct 2010 14:54:01 GMT +1

kif qalet il- birah il-habiba teghi nativdad ghax insejt nghidlek .zito zandarell kif qetlek joghgobni hafna.Imma niextieq nissugerilek haga.L-istampi tal-kotba jigu .Imma jekk issib ic-cans tista toghqod tikteb xi stejjer shah ta xi kotba ghax min ikun irrid joghqod jaqrhom ikun jista minn fuq il- websajt.GRAZZI TA KOLLOX U KEEP IT UP.

natividad Thu, 30 Sep 2010 16:28:35 GMT +1

carmel jiena natividad nixtieq nighdlek li il ktieb ta zito zandarrel u vera sabih ghax li skola taghna l iskola ta hal tarxien qieghdin naqrawh mal miss tal malti

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |