GuestBook

 Nies oħra kitbu:

josianne and manuel Wed, 02 Nov 2011 09:28:46 GMT +1

proset tal kotba li tikteb l-iskola qed naqraw zito zandarell jien manuel u inhobb naqra il kotba tieghek specjalment mastru gerfex xoxo

Roberta Vella Fri, 28 Oct 2011 08:09:02 GMT +1

Kemm hadt gost x' hin indunajt b' din il website u skoprejt li nista nibghatlek dan il messagg. Jiena kont studenta tieghek, l iskola Primarja ta Santa Venera. Dak iz zmien kont Year 4. Illum il gurnata ghalliema u sirt aktar napprezza kemm inti kont ghalliem dedikat u serju. Il lezzjonijiet tieghek kienu jkunu nteressanti u inti bhala persuna dejjem tajtna ezempju tajjeb f' kollox. Grazzi.

grant attard Fri, 21 Oct 2011 20:44:21 GMT +1

għandek kotba bellezza u prosit ħafna. jiena għadni tifel fil- form 1 u qiegħed fdin is-sid elettronica biex nagħmel il- home work

Antoinette Vella Borg Tue, 11 Oct 2011 17:33:19 GMT +1

Sur Cauchi,
Grazzi hafna ta' hafna affarijiet- tax-xoghol tieghek letterarju, fil-muzew, mat-tfal ecc. Grazzi ghat-taghlimiet u t-taghlim li tghaddi fil-kitbiet tieghek. Grazzi mill-qalb ta' l-esperjenza sabiha li tajtna bhala studenti fil-klassi tieghek (Yr 4-1981/82,B'Kara Primary)...j'Alla l-Bambin ikompli jseddaq il-karattru sabih tieghek u j'Alla jkollok hafna izjed sodisfazzjon f'dak kollu li taghmel...Bhalissa qed nerga' naqra xi kotba mat-tfal tieghi, li int kont hrigt meta jien kont ghadni tifla u qed naqra ohrajn li kont ghadni ma qrajtx...dejjem interessanti...Grazzi u sahhiet!

maxine Wed, 28 Sep 2011 17:07:35 GMT +1

hija jmur il-liceo tas-subien u jhobb jaqra hafna kotba tieghek

ros'anne Wed, 28 Sep 2011 17:05:41 GMT +1

meta jkollok cans iktbilna xi haga inti wkoll pls
LOLLOLLOL

ayisha Wed, 28 Sep 2011 16:57:29 GMT +1

jiena qrajt ukoll il-papa' ghandu problema,il-mama' spiss ma tiflahx,ongi ongi ongella u hafna kotba ohra u biex nghidlek jiena dhalt fuq dan il-website b'kumbinazzjoni ghax jiena qed naghmel progett li jismu personaggi maltin nispera li ma tiddejjaqx ghax filkas ma naghmel xejn fuqek ghax ma nixtiqx li niskomodak ghax m'ghidtlekx li int ser tkun wiehed minn dawn il-personsggi hux:)

ayisha Wed, 28 Sep 2011 16:47:36 GMT +1

jiena fost hafna kotba li qrajt minn tieghek qrajt poezija din jisimha x'kull wahda

ayisha Wed, 28 Sep 2011 16:24:22 GMT +1

proset tal-ktieb fatat fid dar tan-nanna ghgobni hafna

jurgen borg Wed, 28 Sep 2011 15:49:47 GMT +1

prosit tal-kotba sbih li tikteb

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |