GuestBook

 Nies oħra kitbu:

victoria Thu, 30 Sep 2010 15:32:10 GMT +1

li ideat tghiek joghgbuni hafna. bhallissa li-skola qed naqraw zito zandarell.
interesanti.prosit keep it up

victoria Thu, 30 Sep 2010 15:26:50 GMT +1

prosit keepit up

Anna Cuschieri Fri, 27 Aug 2010 16:40:00 GMT +1

Fraht hafna meta sibt dan il-websajt, specalment meta f'l Awstralja ma' nsibhux l-opportunita biex naqraw diversi kotba minn Malta.

Anna Cuschieri Fri, 27 Aug 2010 16:39:58 GMT +1

Fraht hafna meta sibt dan il-websajt, specalment meta f'l Awstralja ma' nsibhux l-opportunita biex naqraw diversi kotba minn Malta.

adrian saliba Thu, 19 Aug 2010 21:28:39 GMT +1

prosit tal kotba sbieh li ghandek specjalment mar radd tas salib.min fejn nista insib nixtrih dan il ktieb
grazzi

enzo gusman Thu, 19 Aug 2010 06:22:53 GMT +1

ghaziz Carmel ...kemm qieghed jinghogob il-ktieb 'MAR-RADD TAS-SALIB"...hafna jistaqsuni minn fejn jistghu jixtruh !!!>??
enzo PROSIT !!

Romina Shepherd Tue, 29 Jun 2010 15:59:08 GMT +1

prosit kbira ta l gheneb qed jiswied u jacob jones 2 kotba ohra tassew sbieh u nteressanti tassew hadt pjacir naqrahom ibqa sejjer hekk grazzi meta ha tkompli ta ramon u sardinellu pls?????? grazzi minn qalbi!!!!!!

Vincent Mangani Thu, 13 May 2010 11:34:14 GMT +1

X'websajt ghandek! toghgobni.... specjalment dik il-kikkra kafe'!!!!!

Joyce Calleja Bayliss Sat, 01 May 2010 19:02:21 GMT +1

Prosit tassew tal-kotba li tikteb. Grazzi ghal dawn il-kotba, in-neputi qieghed jaqra hafna aktar minn qatt qabel. Inti qed tkun ta' kuragg kbir ghal dawn it-tfal u qed theggighom jaqraw.
Grazzi Carmel u prosit tassew.

George Pisani Rabar Thu, 18 Feb 2010 12:54:12 GMT +1

Carmel,

Nista nghid li l-kotba tieghek zammewni marbut ma l-iskrivanija jew fis-sodda naqra b'hafna interess. Issa anka li kbirt ghadni nfittex il-kotba tieghek.

Prosit.

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |