GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Megan Sun, 12 Jan 2014 10:47:47 GMT +1

Carmel huwa wiehed mill- awturi li jinspirani biex nikteb u naqra kotba sbieh . Ma tantx ili li bdejt naqra l- kolezzjoni tal- kotba li kiteb Carmel imma veru jogbuni specjalment Mastru Gerfex ! Meta nibda ktieb li kiteb hu ma nkunx nista nieqaf ! Grazzi

Ylenia Zammit Mon, 06 Jan 2014 14:41:51 GMT +1

Carmel hafna xhurilu l-klassi tieghi ghamilna ezercizju fuqek.Dan l-ezercizju kien fuq hajtek u l-pasjoni tieghek lejn il-kotba.Jiena vera nammirak u nixyieq li tkompli tikteb kotba tal-genn.

Amy Gatt Wed, 27 Nov 2013 17:23:58 GMT +1

Carmel milux kelna naghmlu l-Biografija fuqek u l-Bierah lura ghamilna ezercizju iehor fuqu dan kien qrajna storja min tieghak min fuq Saghtar u kelna niktbun x'qrajna fi kliemna u npigu jiena kelli il-fatat u nanna Lonza (Il-Buli tal-iskola) U vera hadt gost naqra. Grazzi tal-kotba li tikteb lilna t-tfal u lil kbar!

Cheyenne Spiteri Mon, 11 Nov 2013 18:40:03 GMT +1

Carmel,din l-attivita spiccat izda jien dejjem ser nibqa inspirata minnek u l-kliem u l-vokubularju li tuza fil-kotba tieghek .proset kbir carmel int ghandek talent mil - isbah .bhas soltu nawguralek il-lejl it-tajjeb !!!!

Eleonor Sun, 10 Nov 2013 19:36:42 GMT +1

It tifel qaghla Mar Radd tas Salib u veru niehu gost naqraw is silta ta kuljum .veru ta taghlim Prosit

Cheyenne Spiteri Fri, 08 Nov 2013 20:24:26 GMT +1

hello, Carmel illum ergajna iddiskutejna fuqek fil - klassi l-ghaliema qasmitna fi grubbi jiena spicajt mal - hbieb tieghi , insomma hadt gost hafna naghmel dawn il-progeti u biografija fuqek inti bniedem faqa , u interessanti kif ukoll kuragus .Insomma Carmel nerga niktiblek ghada . Il-lejl it-tajjeb Carmel !!! bye bye!

Amy Gatt Fri, 08 Nov 2013 20:12:27 GMT +1

Hello,Charmel jiena studenta fl-iskola ta' Tereza Nuzzo l-Marsa.Il-bierah l-ghalliema bhal xoghol taghtna il-biografija fuqhekk,u qed niehu gost nisma' fuqek u qeda niehu gost naqra l-kotba tat-tfal miktubin minnek.L-ghalliema bhal kotba tal-qari tal-malti qedin ituna kotba miktubin minnek!Nawguralek il-lejn it-tajjeb!!!

Cheyenne Spiteri Thu, 07 Nov 2013 17:49:58 GMT +1

hello, Carmel . Jiena studenta fl'iskola ta' Tereza Nuzzo l- Marsa.Ilum l-ghalliema bhala xoghol taghtna biografija fuqhekk , u qed niehu gost hafna naghmlu. xtagt wkoll nighdlek li ghandek kotba fanntastici.Inhobb hafna naqrhom.Nawguralek il-lejl it-tajjeb !!! .

Daniel Azzopardi Thu, 07 Nov 2013 15:56:57 GMT +1

Inti veru tal-genn

Daniel Azzopardi Thu, 07 Nov 2013 15:54:33 GMT +1

Inti Faqa

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |