GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Rossella Fri, 12 Oct 2012 19:27:28 GMT +1

grazzi tal-kotba

gwenthy Mon, 01 Oct 2012 19:07:53 GMT +1

plz ajdli kief isib betta trumbetta lan qadim

Dority Bezzina Sat, 29 Sep 2012 15:23:28 GMT +1

Tista tigi Savio Collage

shaia agius Fri, 28 Sep 2012 21:47:40 GMT +1

jien ghandi tlett kotba min tighu:
fatat fid dar tan nanna
zito zandarell
laqt u xiber

shaia agius Fri, 28 Sep 2012 21:41:17 GMT +1

prosett tal kotba ghamilt

Joseph Grima Sun, 08 Jul 2012 22:34:32 GMT +1

Ghad-differenza ta' hafna minn dawn li jiktbu fuq dan il-guestbook, jiena m'ghadnix l-iskola, pero sibt din il-website meta kont qed infittex jekk hawnx min ghadu jiftakar b'Mastru Gerfex u l-Fatat fid-dar tan-Nanna

Grazzi talli zammejtli kumpanija meta kont zghir bil-kitba tieghek.

Leanne Wed, 30 May 2012 18:47:26 GMT +1

L-iktar kotba li ghogbuni huma dawk ta Betta Trombetta u ta Mastru Gerfex. PS kompli ikteb aktar kotba

Connor Robinson Sat, 05 May 2012 15:41:39 GMT +1

Jiena Connor u ghandi 9 snin. Kemm ili li xtrajt il ktieb ta Dexter, veru sirt niehu pjacir naqra bil Malti, specjalment il kotba ta Pietru Pitravu. Tista tghidli jekk nistax nordna xi kotba ohra minn fuq l'internet? Jew fejn nista insib il kotba tieghek biex il mama tkun tista tixtrili izjed? Grazzi u Prosit.

jason uza s siggu tar roti Wed, 02 May 2012 14:51:40 GMT +1

fejn qieghed

catriona saliba Tue, 01 May 2012 18:26:53 GMT +1

ghibqa sejjer hekk ghax ghaktar titalem dwarom grazzi nicole catriona

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |