GuestBook

 Nies oħra kitbu:

sharon Paola Thu, 18 Feb 2010 12:48:16 GMT +1

jiena sharon nee zammit kont taghlimni fl-iskola primarja ta b'kara meta kont year 4.issa ghandi 38 years.it tifel tieghi qighed jaghmel progekt fuqek u qighed jiguni hafna nostalgiji proset hafna,il kitba tieghek min dejjem ghogbitni u issa qed nghaddiha lit-tfal tieghi.thank-you

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |