GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Max Mizzi Mifsud Fri, 15 Feb 2019 20:21:12 GMT +1

Carmel Cauchi mhux biss jikteb imma
jghallem f’muzew. Jinn wiehed li kien
jghallimni!

Maria Emma Abela Fri, 01 Jun 2018 17:16:31 GMT +1

Inhobb nara lil ohti taqrahom il-kotba tieghek. GRAZZI!

Klementa Abela Fri, 01 Jun 2018 17:12:51 GMT +1

Jiena ghandi 9 snin. Dejjem infittixhom il-kotba tieghek.Nixtieq li naqrahom kollha. grazzi !

Bernice Fri, 09 Mar 2018 07:56:20 GMT +1

Hello, Tafu min fejn nista nixtri dan il-ktieb 'SARDINELLU U DAR TAL-HARES' please?

Katrisse Tue, 20 Feb 2018 15:48:00 GMT +1

Għażiż Carmel,
Nispera li tinsab tajjeb. Jien qiegħeda fl-ewwel sena tas-Sakondarja u għall-eżami għandna nistudjaw Żito Żandarell li huwa l-proża. Nixtieq ngħidlek li naprezza ħafna l-kitba tiegħek u grazzi għal-ktieb tiegħek Żito Żandarell jien sirt inħobb naqra iktar.
Grazzi minn qalbi,
Katrisse

Gregory Caruana Fri, 17 Nov 2017 07:36:49 GMT +1

Prosett min fejn nista nixtri kotba bhall dawn .

karl sargent Tue, 18 Apr 2017 11:52:50 GMT +1

sissa jien qrajt ktieb wiehed minn tieghek u dak il-ktieb heggigni niprova naqrohom kollha

Leondre Tue, 11 Apr 2017 15:03:12 GMT +1

PROSET HAFNA TAL-KOTBA LI TIKTEB GHAX JIGHNUNI NAQRA U NIFHEM AHJAR.

Francesca Fri, 31 Mar 2017 21:23:40 GMT +1

Għażiż Carmel Cauchi il-kotba tiegħek wisq inħobbhom. M'hawnx kotba aħjar minn tiegħek bil-Malti. Qrajthom kważi kollha. Bħalissa qed nagħmel proġett tal-Malti dwarek u vera qed nieħu gost. L-informazzjoni dwarek li hawn f'din il-'website' sibtha tassew konvenjenti għalija għax hija ta' għajnuna kbira. Grazzi.
Nispera li tinsab tajjeb u iġri toħroġ ktieb ġdid!

Sivia Sat, 05 Nov 2016 14:47:11 GMT +1

Il kotba tieghek kollha sbieh izda Zito fantaxjentifiku wisq

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |