GuestBook

 Nies oħra kitbu:

romina shepherd Fri, 07 Nov 2014 19:32:56 GMT +1

prosit ta kull ktieb li tohrog vera bravu carmel kollha abieh l kotba tieghek kompli b aktar ghax qatt ma jien se nixba naqra l kotba tieghek !!!

gulia gharzeddon Sun, 26 Oct 2014 16:18:55 GMT +1

carmel g cauhi nixtieq nighdlek li int veru kittien takjeb bye 😃

Jacob Falzon Sun, 14 Sep 2014 18:15:36 GMT +1

Jien Jacob Falzon ghandi ghaxar snin u noqghod il-Hamrun u vera nhobb naqra l-Kotba tieghek u ktibt ktieb ghax vera nhobb naqra bil-Malti.Nistghu niltaqghu halli nurik il-Ktieb tieghi.Tista tghidli liemha hi l-iktar gurnata li tista u l-Hin jekkjogbok,
Grazzi

Gabriel Camilleri Mon, 26 May 2014 17:00:07 GMT +1

Għażiż Sur Cauchi,
Grazzi talli ġejt l-iskola tagħna,l-SPMC. Jiena u ħija għoġbitna l-istorja ta' Ramon u Sardinellu li qrajtilna.
Dejjem tiegħek,
Gabriel

Mhmm Sat, 19 Apr 2014 10:09:29 GMT +1

Yoloo

maya scerri Thu, 10 Apr 2014 19:13:46 GMT +1

nghidlek qed tinkiteb skuzani ktiebta hazin bizbal.

maya scerri Thu, 10 Apr 2014 19:10:28 GMT +1

ghandek kotba verament sbieh u jien nitpaxa naqrhon biex nidlek id dritt jien il kotba tieghek biss inhobb naqra.Il kotba tal malti li qrajt jien huma kollha tieghek bhall betta trumbetta fra mudest u dan l ahhar kellhi nikteb fuq ktieb li vera jogobni u qrajt pietru pitravu malajr u ktiebt fuqu vera ogbitni l istorja ta meta pietru qala is sinna bil gebla u kiser is serra ta ommu mimlija bil fjuri.nixtieq li minn qalbi nidlekk proset u grazzi talli tikteb dawn l istejjer ghax biss sahha tieghek sirt inhobb naqra.;)

ylenia zammit Tue, 11 Mar 2014 19:29:01 GMT +1

Ghaziz Carmel, jiena Ylenia Zammit u nattendi l-iskola ta Tereza Nuzzo l-marsa u xi ftit xhur ilu kelna ezercizzju dwar hajtek. Jiena tant ammirajtek li ktibt iktar minn erba pagni minn wara u minn quddiem dwarek u vera impressjonatni ghax inti l-iktar awtur popolari f'Malta kollha. U biex nikonkludi niextieq nighdlek proset tal-hidma kollha tighek halli ahna it-tfal u l-kbar inkomplu nhobbu naqraw. GRAZZI MIL-QALB, MILL-ISKOLA TIGHIE U MINN MALTA KOLLHA.

Martina Micallef Fri, 07 Mar 2014 20:05:21 GMT +1

Jien nahseb li l-kotba tieghek huma sbieh hafna u ghalija int l-ahjar awtur Malti. Jien niehu gost naqra l-kotba tieghek u inti tinfluwenzani biex nikteb u meta nikteb li rrid nikteb bil-qalb. Grazzi talli taqra dawn il-kummenti.
Minghand Marina

gorg Sat, 01 Mar 2014 09:40:49 GMT +1

il-kotba huma tal-genn u meta nibda naqra wiehed ma kunx irrid nitilqu min idellha

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |