GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Antoine Spiteri London Thu, 18 Feb 2010 12:53:31 GMT +1

I grew up reading your books and only just now figured out you were my father's favorite teacher!

melissa B'kara Thu, 18 Feb 2010 12:52:54 GMT +1

jiena studenta ta hdax il sena ghandi bzoon nixtri ktieb biex nitghalem kif naghmel poezija mill verbi fl imperattiv

Ayrton Thu, 18 Feb 2010 12:52:27 GMT +1

Nixtieq nghidlek prosit ta kif tikteb. Oghgobni hafna l-ktieb Mastru Gerfex. M'hemmx xi cans li tohrog il-ktieb numru 4 ta' Mastru Gerfex jekk joghgbok? Grazzi mil-quddiem

nn Thu, 18 Feb 2010 12:51:57 GMT +1

Prosit tal-kotba li tikteb specjalment ta' ghajnejn il-Kobra. Tal-praspar huma sbieh immens.

Matthew Santa Vanera Thu, 18 Feb 2010 12:51:39 GMT +1

Proset ħafna tal-kotba sbieħ li tikteb. Ħafna minnhom diġa qrajthom u veru baqgħu għall-qalbi. Ħadt gost ukoll b'din is-sit ġdida għaliex hija verament interessanti u ta' informazzjoni għal min iħobb il-kotba.

Grazzi u kompli iktbilna aktar stejjer!

Veronica Zabbar Thu, 18 Feb 2010 12:51:05 GMT +1

proset tal-kotba li tikteb kompli sejjer hekk ghax ahna it-tfal qedghin nitghallmu mil-kotba u it-talghim tijak grazzi

Kenneth Cauchi Mqabba Thu, 18 Feb 2010 12:50:42 GMT +1

Tabilhaqq prosit tax-xoghol siewi li dejjem ghamilt u li ghadek tghamel. Il-kitba tieghek tqanqalli nostalgija ta' meta kont ghadni l-iskola u mill-istil ta' kitba tieghek tidher hafna li kont ghalliem. Mill-gdid nirringrazzjak tal-kotba kollha li ktibt ghat-tfal, allavolja m'ghadnix tfal imma insomma.

Graziella Birkirkara Thu, 18 Feb 2010 12:50:14 GMT +1

Il-kotba umoristici tieghek ghenuni nhobb il-qari tal-Malti! Minkejja l-eta ma niddejjaqx naqra l-kotba li ktibt u l-praspar ta' go fihom! Proset u grazzi mill-qalb!

romina sheperd Paola Thu, 18 Feb 2010 12:49:28 GMT +1

ilni biex nghidlek prosit kbira mindu min 1985 qrajt it tieni ktieb min tieghek li kienu jkomplu bl isem ramon u sardinellu u sardinellu u d dar tal hares kont ghadni l primarja dak z zmien u min dak inhar l hawn bqajt nixtri l kotba kollha li tohrog int tassew kotba helwin u ghalkemm illum ghandi 33 nfahhrek mat tifla tieghi kylie kemm int awtur bravu grazzi ta kull ktieb li tajtna bhalek ftit hawn isma ilni b din l mistoqsija int kont ghidt fl ahhar pagna ta sardinellu u d dar tal hares dawn il kelmiet ghad nergghu niltaqghu fid dinja taghkom ghaliex qatt ma hrigt it 3 ktieb????????? grazzi mill gdid min romina

Melania Mosta Thu, 18 Feb 2010 12:48:59 GMT +1

Prosit ta' kull ktieb li ktibt. Qed nitolbok biex tkompli tikteb stejjer mill-isbah bhal ma taf taghmel.

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 .....- 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |