GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Russell Sultana Fri, 02 Oct 2015 16:11:51 GMT +1

Carmel G. Cauchi kompli ikteb kitba sbieħ għat tfal kollha ta Malta u Għawdex. Jien inħobb naqra l-istejjer tiegħek

Dejjem Tiegħek,

Russell Sultana

Francesco Galea Mon, 06 Jul 2015 09:23:22 GMT +1

Jien kulma qrajt min tieg]ek huma tnejn imma nixtieq inkun naf kemm ghandek kotba ta' Mastru Gerfex ghax vera nixtieq naqrahom kollha imma l-bqija prosit tassew u tixtieqlek li tkompli tikteb dawn il-kotba u anke prosit ghall Shembri li jpengi dawk it-tpingijiet. Nispera Tirrispondini.
Francesco Galea
11 Years

Shakira Fri, 15 May 2015 14:05:32 GMT +1

PROSIT HAFNA !!!!!!!

Christian Agius Mon, 30 Mar 2015 15:28:13 GMT +1

Bonġu Carmel, jiena Christian Agius. Dak li iltqajt miegħek ma' għalliema fit-taraġ waqt niżel għal "private" tal-iskola. Xi darba nixtieq inkellmek fuq ktieb li qed nikteb. Is-Sur Frank Schembri tista' tgħidlu li joġgħbuni it-tpinġijiet tiegħu u tgħidlu proset kbira min hawn. Grazzi ħafna talli tħobb tgħati l-ideat ġodda lit-tfal u anke' kbar, kemm tfal bħali u anke' kbar bħal ommi jew missieri. Oħti tħobb taqra l-kotba tiegħek għax joġgħoba l-fantażija u fantaxjenza. Ċaw u xi darba erġa iġi fil-'Middle School' tagħna fin-Naxxar. Grazzi għax naħseb ħadtlek rasek taqra dawn il-kliem kollha li għedt jien. Ċaw. Nerġa niktiblek mill-aktar fis possibbli.

Daniel Sammut Fri, 27 Feb 2015 18:20:38 GMT +1

U għid lis-sur Schembri proset ħafna għat-tpinġijiet.

Daniel Sammut Fri, 27 Feb 2015 18:18:24 GMT +1

Vera Bravu inti għax taf tikteb ħafna.Meta ommi iġġibli
xi ktieb inħossni fis-seba sema.Naħseb mingħajr il- kotba tiegek ma noqgħodx.VERA TAF TIKTEB!

giorgianne xerri Tue, 20 Jan 2015 18:08:52 GMT +1

qrajt l-istorja ta zito zandarell vera sabieha proset hafna

valerie lofaro Fri, 05 Dec 2014 17:07:38 GMT +1

din il-ġimgħa mmur nixtri l-ktieb tiegħek'Leġġendi tal-Milied sabiex inkunu nistgħu naqrawh fil-klassi. żgur ser jieħdu gost bih it-tfal. jien ukoll kont inkun minn tal-ewwel fi ċkuniti biex nixtri l-kotba tiegħek u nirringrazzjak. ħajr ukoll lis-Sur Schembri tat-tpinġijiet sbieħ. tislijiet u awguri.

CLAIRE Wed, 26 Nov 2014 09:17:31 GMT +1

Fettilli ifittex xi haga fuq il-karattru ta' Pietru Pitravu fuq l-internet u dlonk rajt il-Web Site tieghek. Emminni, kif rajt ismek li minjaf kemm rajnieh stampat fuq il-qoxra tal-kotba hassejt tant nostalgija tat-tfulija. Dan it-tip ta' kotba kienu jakkomanjawna fi tfulitna u nghid ghalija kienu l-ewwel pass ghall-gibda lejn il-qari. Grazzi ta' kemm zammejtli kumpanija bil-kotba tieghek.

giorgianne xerri Mon, 17 Nov 2014 20:38:25 GMT +1

ghandek kotba vera sbieh proset hafna

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |