GuestBook

 Nies oħra kitbu:

Silvia Sat, 05 Nov 2016 14:45:49 GMT +1

Proset

Jacob Fri, 22 Jul 2016 16:40:50 GMT +1

Prosit TASSEW tal-ktieb il-ġdid li għadek kif toħroġ dwar Betta u Mastru Gerfex ul-internet.

Jacob Falzon Thu, 05 May 2016 14:48:45 GMT +1

Prosit tassew.
Jien inħobb ħafna naqra l-kotba tiegħek.

Dylan Ciantar Sat, 13 Feb 2016 21:44:47 GMT +1

Proset ibqa sejjer hekk u speċjalment grazzi ta' wieħed mill-kotba fosthom ''ZITO ZANDARELL''ghax vera sabiħ u jiena r-realizzajt kemm għandi naqra iżjed fil-ħin liberu tiegħi.Grazzi u Proset!

Verner Cachia Sun, 07 Feb 2016 20:53:33 GMT +1

Prosit tal-Ktieb il-Praspar ta' Mastru Gerfex. Grazzi tax-xoghol siwi.

Mary Grace Camilleri Thu, 10 Dec 2015 11:26:17 GMT +1

Prosit hafna tal-kotba li tikteb ergajt qrajt ta Sardinellu.

Jacob Falzon Tue, 24 Nov 2015 20:46:24 GMT +1

Għażiż Carmel G Cauchi,

Jien jisimni Jacob. Prosit immens għall-kotba li tikteb. Il-kotba tiegħek,jien kważi kollha qrajthom.
Grazzi ħafna

cheryl Tue, 24 Nov 2015 14:39:56 GMT +1

proset tal-kotba sbieh jiena qedt naqra l-istejer ta' dexter il-pupu bahri

Alan J. Fiott Mon, 16 Nov 2015 13:44:42 GMT +1

Għadni kif spiċċajt naqra l-ktieb 'Il-Ġrajjiet ta' Jacob Jones. 'Minkejja li għandi 32 il-sena u propjament xtrajtu biex intieh lin-neputi ta ħdax il-sena, iddeċidejt nibda naqrah jien qablu u qrajtu kollu u għoġobni mill-att letterarju għax għinni naqra l-kelma miktuba u moralistiku għax mibni fuq messaġġ !. Interessanti ferm kif irnexxielek iddaħħal ir-reliġjon b'dan il-mod tista tgħid uniku għax tkellimt fuq Ġesu fl-aħħar paġni tal-ktieb imma rreferjt għat-tgħalim tiegħu f'kull praspura ta Jacob li kellu fis-sukkonxju tiegħu waqt li kien f' koma l-Isptar. Is-sukkonxju: l-baħar tal-ispirtu tagħna li bejn fantasija u bejn kuxjenza jiddereġina tul ħajjitna. Fieh aħna lkoll nilmħu liż-żewġ pupi tal-istorja. 'IVA' kompli u 'LE' tgħamilx hekk. Interessanti kif bdejt minn realta għaddejt għall-fantasijja u fl-aħħar tgħajt raġuni għal dik il-fantasijja billi ddeskrivejta bħala l-attivita ta Jacob meta kien fil-koma.

Alan J. Fiott Mon, 16 Nov 2015 13:38:23 GMT +1

Għadni kif spiċċajt naqra l-kteib ' Il-Ġrajjiet ta' Jacob Jones. ' Minkejja li għandi 32 il-sena u propjament xtrajtu biex intieh lin-neputi ta ħdax il-sena, iddeċidejt nibda naqrah jien qablu u qrajtu u għoġobni mill-att letterarju u moralistiku. Interessanti ferm kif irnexxielek iddaħħal ir-reliġjon b'dan il-mod tista tgħid uniku għax ma tkellimtx fuq Ġesu ħlief fl-aħħar paġni tal-ktieb imma semmetj lilhU li hu s-sors tal-moralita li wassalt f'kull praspura ta Jacob li kellu fis-sukkonxju tiegħu waqt li kien f' koma l-Isptar. Is-sukkonxju: l-baħar tal-ispirtu tagħna li bej fantasija u bej kuxjenza jiddereġina tul ħajjitna. Fieh aħna lkoll nilmħu liż-żewġ pupi tal-istorja.

Carmel G. Cauchi guestbook Page - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 .....- 17

 

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |