1. "Interviewed by Marie Benoit for The Malta Independent on Sunday — 15 Nov 2009"

2. Interview by Chanelle Gatt.

3. Silta minn Diskors ta’ Alfred Massa, President tal-Għaqda Poeti Maltin fl-okkazjoni tat-Tnedija tal-Ktieb “L-GĦENEB QED JISWIED” fil-Fiera tal-Ktieb, Novembru 2009.

4. Reċensjoni minn Charles Magro dwar il-ktieb MAR-RADD TAS-SALIB

5. Recensjoni ta' Godwin Ellul dwar il-ktieb ta' Carmel G. Cauchi, GĦAD-DELL TAL-ĠAKARANDA.

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |