Ramon isib ruħu f’misteru dwar dar li fiha kien jingħad li jidher il-Ħares. Biex jgħinu jsolvi dan il-misteru  jitfaċċa Sardinellu, it-tifel li kien nibet minn źerriegħa stramba.— X’kien il-misteru fil-karta mitwija fil-kaxxa tas-sulfarini? — Ta’ min kien in-numru tat-telefon fuq dik il-karta? — Għaliex dik id-dar antika fit-tarf tar-raħal kienet tissejjah “id-Dar tal-Ħares”? — Veru li f’dik id-dar kien hemm xi teźor moħbi?

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1985

Ġeneru: Avventura

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |