Owen kellu ħolma kerha u stenbaħ. Il-qamar kien jiddi u Owen mar jittawwal mit-tieq għal ġol-għalqa. Hemm ra raġel b’kappell imgħaddas f’rasu biex ma jingħarafx. Raħ iħaffer ħofra fil-ħamrija u jidfen xi ħaġa fiha.

Meta sebah Owen mar f’dik l-għalqa, ħaffer fejn kien hemm il-moħba u fiha sab kokka  bbalzmata. Kellha għajnejha kbar ħomor. Kien donnhom imsaħħrin għax iźommuk iċċassat lejhom. Owen ħadha d-dar u minn dak il-ħin bdew jiġru ħafna inċidenti strambi. Il-kokka b’għajnejha ħomor ġabet xorti ħazźna f’dik id-dar. U x’kellha x’taqsam din il-kokka b’għajnejh ħomor  mas-sigriet ta’ “Għajnejn il-Kobra”?

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2007

Ġeneru: Avventura

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |