Il-kuġin li għandu l-awżtismu

F'dan il-ktejjeb Melanie, tifla ta' 10 snin, issir taf li l-kuġin tagħha Justin, ta' 5 snin, għandu l-awtizmu. Hi ma kinetx taf x'inhu l-awtiżmu, imma n-nannu tagħha, li fi żmienu kien Kap ta' skola, jkellimha dwar dan is-suġġett u ssir taf kif għandha ġġib ruħha ma' Justin. Ma' Melanie jsiru jafu wkoll dwar l-awtizmu l-qarrejja ta' dan il-ktieb li kien kummissjonat mill-Kunsill Nazzjonali Persuni b'Diżabilità sewwasew għal dan il-għan.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2012

Ġeneru: Storja istruttiva

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |