L-Ewwel Bibbja tiegħi

Dan hu ktieb għal tfal ta’ minn 3 sa 6 snin. Fil-Bibbja niltaqgħu ma’ ħafna nies importanti. Alla jħobb in-nies tiegħu u jieħu ħsiebhom. Mill-istejjer Bibliċi f’dan il-ktieb it-tfal jitgħallmu dwar kif Alla jieħu ħsieb in-nies tiegħu..Minnhom jifhmu wkoll kemm huma,. it-tfal stess, huma importanti għal Alla.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2005

Ġeneru: Qari mill-Bibbja

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |