X’għandna ħbieb?

Nagħtikom merħba għall-website tiegħi.


Il-għan ta’ din il-website hu li nkunu nistgħu nżommu kuntatt bejnietna, jien bħala kittieb u intom bħala qarrejja jew studenti li tkunu qegħdin taħdmu fuq xi proġett ta’ l-iskola.


Imma, barra minn xi tagħrif fuqi u fuq il-kotba tiegħi, tkunu tistgħu ssibu fiha wkoll affarijiet oħra.


Nieħu gost nara li minn żmien għal żmien tkunu qegħdin iżżuru din is-site u tħalluli l-kummenti tagħkom fil-Guestbook. Tkunu tistgħu wkoll tikkuntattjawni permezz ta’ l-email . Dan l-email qiegħed jiġi protett minn spam, irid ikollok il-JavaScript biex tara l-email.


Nittama li din il-website tkun għall-gosti tagħkom u li ssibu fiha dak li tixtiequ.

Inselli ħafna għalikom.

 

 

http://www.germanshepherdmalta.com/, http://www.vomjohntequegermanshepherd.com

Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |