Jaghmel_Bambini_mat-Tfal_tal-KG

.1. Carmel G. Cauchi jagħmel il-bambini tal-ġibs għat-tfal tal-Kindergarten, Skola San Ġwann.

 

2. Carmel jirċievi l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2006, Taqsima Poeżija għat-Tfal u Addolexxenti

 

Signing Bks Seminary Gozo Ott 06

3. Carmel jiffirma l-kotba għall-istudenti tas-Seminarju Għawdex fiż-żjara li għamel hemm f'Ottubru 2006.

 

Jiffirma l-kotba ghat-tfal  fl-istand ta' Merlin Library, Fiera tal-Ktieb Novembru 2009

4. Jiffirma l-kotba għat-tfal fl-istand ta' Merlin Library, Fiera tal-Ktieb Novembru 2009.

 

 5. Carmel ikellem lill-istudenti bniet tal-Form 1, St Thomas More Junior Lyceum, Zejtun, waqt zjara f'din
  l-iskola nhar il-Ġimgħa 29 ta' April, 2011.

 

6. Carmel ikellem lill-istudenti tal-Form II "Sempreviva". Junior Lyceum Agius de Soldanis, Victoria, Għawdex, 21 ta' Jannar 2011.

 

7. Carmel jiffirma l-kotba fl-istess okkazjoni, Form II, "Sempreviva" Junior Lyceum Agius de Soldanis, Victoria, Għawdex, 21 ta' Jannar 2011.

 

8. Carmel jidher japprezza l-bookmark li kull studenta għamlitlu bħala tifkira taż-żjara tiegħu fil-klassi tagħhom, Form II "Sempreviva", Junior Lyceum Agius de Soldanis, Victoria, Għawdex, 21 ta' Jannar 2011.

 

9. Carmel G. Cauchi waqt il-programm "Ir-Raħal Malti fil-letteratura tat-tfal" imħejji u mtella' fuq Campus FM  mill-istudenti universitarji Lilian Casaletto, Sarah Marie Scicluna, Marysia Grima u Marilyn Theuma. (It-Tnejn, 18 ta' Lulju 2011).

 

10. Carmel G. Cauchi jirċievi l-Premju Nazzjonali tal-Ktieb 2013: Kotba 2012, Taqsima Proża għat-Tfal - " Kif jaħsibhom Mastru Gerfex " - it-Tieni Premju.

 

Zito Zantarell workbook - Form 1

11. Il-ktieb "ZITO ZANDARELL - Ġrajjiet ta' tifel aljen intgħażel bħala textbook għal-Ewwel Klassi tal-iskejjel sekondarji mis-sena skolastika 2010 - 2011.

Is-Sur Paul Galea, għalliem tal-Malti fis-Seminarju Minuri ta' Għawdex, bis-sehem ta' xi studenti mill-istess skola, ħadem workbook interessanti li jmur ma' dan il-ktieb. Din li tidher hawn fuq hija l-qoxra ta' dan il-workbook.

Wieħed jista' jixtri l-workbook, ISBN 978-99932-0-927-0, mingħand is-Surmast tas-Seminarju Minuri tal-Qalb ta' Ġesù, Għawdex billi jikteb f'dan is-sit elettroniku : minorseminary@waldonet.net.mt

Il-link tas-Seminarju huwa: http://www.gozoseminary.com kif ukoll http://www.gozoseminary.com/minor/index.htm

 

 

12. Carmel qiegħed joffri xi kotba minn tiegħu lill-President ta' Malta, Dr Marie Louise Coleiro Preca, għal-Librerija li waqqfet fil-Gonna ta' San Anton, fl-okkazjoni tal-50 Anniversarju mit-twaqqif tal-Moviment Qawmien Letterarju. - 19 ta' Mejju 2017.

 

 

13. Carmel G. Cauchi, fl-ewwel filliera,fuq il-lemin, waqt Laqgha Generali Annwali tal-Akkademja tal-Malti - 21 ta' Lulju 2017.

 


 

14. Is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjani, Anthony Agius Decelis, jippreżenta lil Carmel G. Cauchi t-trofew għall-ewwel premju fil-Konkors Letterarju għall-Anzjani mniedi mis-Segretarjat għall-Anzjanitą Attiva fl-2019.

 


Carmel G. Cauchi © 2009. Cahda |