II-Papa Għandu Problema

Dawn l-istejjer…

Il-għan ta’ dan il-ktieb hu li joħloq sensiela ta’ diskussjonijiet fi gruppi bbażati fuq stejjer b’temi attwali.  Dawn jinkludu l-vandaliżmu, il-pedofelija, iċ-ċetting u l-pornografija fuq l-internet, il-koabitazzjoni, it-trabi barra ż-żwieġ, l-abort, l-annullament, is-sospensjoni u t-tkeċċija mix-xogħol, iż-żwieġ bejn persuni gay…  u ħafna oħrajn. Bħala għajnuna, fi tmiem kull storja wieħed isib sensiela ta’ punti li fuqhom tista’ titmexxa diskussjoni ħajja li tqanqal ħafna interess.  Lilhinn mid-diskussjoni, madankollu,  wieħed jista’ wkoll juża’ dan il-ktieb għall-qari personali kemm għall-gost tal-istejjer infushom u kemm għall-provokazzjoni tal-ħsieb.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2010

Ġeneru: Stejjer għad-diskusjoni

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |