L-Avventuri ta' Roderick u Gridoro Gridoro kien tifel misterjuź, jifaċċa għal għarrieda biex jgħin lil Roderick u mbagħad jerġa’ jgħib. Flimkien jinźlu kemm-il darba mill-Garigor Imsaħħar u jmorru f’Art il-Fantasija. Hemmhekk jgħaddu minn bosta avventuri strambi li jlaqqgħuhom mal-ħanut li jagħti b’Xejn, Majna l-Għasfur Iswed, Lollipop il-kelb, it-Tuffieħa tad-Deheb, Kapuċċell is-Serduk Jibki, in-Nanu tal-Bźieźaq, l-Għadira tal-Ilma Qerried, is-Seba’ Ġewźiet Moħbija… U x’kien is-sigriet tas-Seba Ġewźiet Moħbija?

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2001

Ġeneru: Fantastorja twila

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |