Mid-Djarju ta'Rikardu Fender Iź-źiju Rikard kien iźomm djarju li fiħ jikteb il-ġrajjiet tal-Familja Fender, l-aktar ta’ Clifford u oħtu  Romina.  F’dan il-ktieb jirrakkonta xi wħud minnhom u l-qarrejja għandhom isibuhom interessanti. — Għaliex Peppinu l-iskarpan xeħet il-martell għal ras Clifford? — X’għajnuna offra Clifford lil wiehed burdnar li weħel taħt pont bi trakk mgħobbi bil-merkanzija? — X’ġara meta ġemgħa źgħaźagħ fuq ruħhom bdew iwaqqgħu għaċ-ċajt lil wieħed xiħ?— Għaliex Clifford ma riedx jaċċetta l-ewwel premu li kien rebaħ f’konkors tat-tpingija? — Kif għen Clifford biex jinqabdu l-ħallelin li kienu spiss jisirqu minn ħanut tal-ħwejjeġ?  Dan kollu u iźjed  insiru nafuħ meta naqraw dan il-ktieb.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1993

Ġeneru: Stejjer

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |