Marcel nieqes mis-smigħ

Meta Sharona reġgħet lura l-iskola wara li kienet ilha ma tiflaħx, sabet fil-klassi tifel ġdid jismu Marcel. Kien ġie minn skola oħra. Sharona saret taf li Marcel ma jismax, u allura lanqas ma kien jitkellem sew għax aħna nitgħallmu nitkellmu billi nisimgħu lil min jitkellem. Saret taf ukoll li Marcel jikkomunika bis-sinjali u jifhem għax jaqra x-xufftejn ta’ min ikun jitkellem. Sharona u sħabha jsiru jafu iźjed kif għandhom iġibu ruħhom ma’ Marcel biex jintegra ruħu fil-grupp. L-għan tal-ktieb hu li juri kif wieħed jista jgħin lil tfal b’din id-diźabilità.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2008

Ġeneru: Storja istruttiva

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |