Il-Ħajja u l-lttri ta' Pawlu Ktieb sabiħ b’qoxra iebsa maqsum f’źewġ taqsimiet.. L-ewwel taqsima tirrakkonta l-ħajja tal-Appostlu San Pawl, u t-tieni taqsima tagħti fil-qosor it-tagħlim tal-ittri tiegħu. Il-ktieb hu mźewwaq b’ritratti sbieħ bil-kulur li jgħinu biex wieħed jifhem aħjar it-tagħrif li jkun jingħata.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1985

Ġeneru: Bijografija

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |