Ħija Jeremy

Moira għandha ħuha li jbati bl-awtiźmu. Minħabba f’hekk iźomm ruħu maqtuħ għalih waħdu u ma jikkomunikax. Ħuħ iź-źgħir jieħu għalih għaliex Jeremy ma jilgħabx miegħu, u Moira tgħir għaliħ għax tara l-ġenituri  jagħtuħ ħafna aktar attenzjoni..Darba l-ġenituri jkunu mistidnin għal-tieġ u jitolbu lil Ms Katya, il-facilitator tiegħu biex tiġi toqgħod miegħu u ma’ ħutu sa ma jiġu lura mit-tieġ. Moira tiftaħ qalba ma’ Miss Katya… Il-ktieb intiź biex juri kif għandhom iġibu ruħhom tfal li jinsabu fl-istess sitwazzjoni.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2005

Ġeneru: Storja istruttiva

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |