Il-Fatat fid-Dar tan-Nanna

Wara li n-nanna Lonza għaddiet xi jiem għand bintħa Rosette reġgħet lura d-dar u sabet li d-dar kien daħlilha l-Fatat.l-Isfar. Hi riedet teħles minnu u ppruvat tagħtiħ xebgħa karkur. Imma d-daqqiet bdew għaddejjin  fil-vojt bħallikieku kienet qiegħda tagħtihom fl-arja. Imbagħad irnexxielha tingannaħ u tagħlqu fi flixkun. Imma min hemm ħarab u qagħad  jiftah u jagħlaq il-kxaxen tal-gradenza  bi ħsejjes li ma ħallewhiex torqod.il-lejl. Imbagħad għamlu ħbieb u… l-istorja tkompli.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1998

Ġeneru: Fantastastejjer

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |