Clint għandu d-Down Syndrome L-istorja jirrakuntaħa Franklin li għandu ħdax-il sena. Għandu oħtu Raisa ta’ sitt snin u ħuħ Clint li għandu disa’. Clint twieled b’diźabilità li tissejjaħ Down Syndrome għax kien skoprieha tabib Ingliź jismu Dr Langdon Down. It-tfal bid-Down Syndrome idumu iktar biex jitgħallmu minn tfal oħra, u fosi ċerti affarijiet jibqgħu ma jitgħallmuhomx. Huma jingħarfu għaliex wiċċhom u għajnejhom ikunu xi ftit differenti minn ta’ tfal oħra. M’hemm ebda mod kif jitneħħa d-Down Syndrome, imma hemm ħafna modi kif ngħinu lil min għandu din id-diźabilità. Il-ktieb jurina kif nagħmlu dan.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2008

Ġeneru: Storja istruttiva

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |