Aktar Mid-Djarju ta' Rikardu Fender 15-il storja oħra dwar il-familja Fender irrakkuntati miz-ziju Rikardu. — X’ġara meta tifel ċkejken waqa’ u weġġa’ fuq il-vapur t’Għawdex? — X’kien dak il-ħoss misterjuź li Marcell kien ta’ sikwit jisma’ tiela’ mill-kantina? U għaliex kien daqshekk imwerwer minnu? — X’għamel Rikardu Fender meta Romina qaltlu bil-moħbi li kellha xi sigaretti tal-ħaxixa? — Għaliex il-membri tal-familja Fender waslu lura mill-baħar kollha mbikkmin? — Min kien dak it-tifel misterjuź li ta’ sikwit kien jidher miexi wara Clifford? —  Tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet jinsabu f’dan il-ktieb… u iktar ukoll..

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1997

Ġeneru: Stejjer

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |