9 stejjer u 3 drammi źgħar. Jimxu maź-źmien skond il-kalendarju, imma t-tfal jistgħu jieħdu gost jaqrawhom jew jirreċtawhom f’kull źmien tas-sena. — X’għajnuna sabet Sylvia fiċ-ċirasa li ġabilha l-Għasfur Jitkellem? — Għaliex Victor kien qiegħed iwaħħal stilel lewn id-deheb fuq il-ġibs ta’ driegħu miksur? — X’ġara wara li Stephen tgerbeb it-taraġ u baqa’ mitluf minn sensiħ? — Għaliex is-Sur Bonniċi ried bilfors jakkwista figolla b’wicc ta’ ħmar?

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1981

Ġeneru: Stejjer u Reċti

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |