F’dan il-ktieb insibu tagħrif ħafif dwar l-anġli kif niltaqgħu magħhom fil-Bibbja. L-anġli jinsabu wkoll madwarna biex iħarsuna. Mill-istejjer Bibliċi f’dan il-ktieb it-tfal minn 3 sa 6 snin jitgħallmu dwar dawn il-qaddejja speċjali ta’ Alla.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 2005

Ġeneru: Qari mill-Bibbja

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |