Don Bosco — Iċ-Ċkejken Akrobatiku

Ktieb li f’lingwaġġ ħafif u mexxej jirrakkonta t-tfulija ta’ San Ġwann Bosco bil-problemi li ltaqa’ magħhom. Ta’ disa’ snin ħolom li qed jisma’ xi tfal jidgħu u beda jiġġieled magħhom u jagħtihom bil-ponn biex iwaqqafhom. Imma deherlu Ġesù u qallu li flok il-vjolenza kellu juza l-ħlewwa. Imbagħad ippreźentalu l-Madonna bħala dik li kellha tgħinu biex jibdel lil dawk it-tfal minn ilpup ħorox għal ħrief ġwejdin. U l-ġrajja tibqa’ sejra minn hemm ‘il quddiem

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1989

Ġeneru: Bijografija

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |