Don Bosco — Appostlu Modern

Iktar episodji mill-ħajja ta’ Don Bosco u l-ħidma tiegħu fost iź-źgħaźagħ ta’ Torin.  Jiġbor iź-źgħaźagħ jiġġerrew fit-toroq u jdaħħalhom fl-Oratorju li kien waqqaf apposta għalihom. Jagħllimhom jiktbu u jaqraw, jgħallimhom xi sena biex meta joħorġu jsibu x-xogħol u, fuq kollox, jgħallimhom iħobbu lil Alla. Interessanti l-fatt li għamel ħabib miegħu kelb kbir li kien jitfaċċa meta l-qaddis jiltaqa’ ma’ xi rġiel li jkun u jridu jisirquħ jew jaħbtu għaliħ. Dan il-kelb, li hu kien semma Grigio, kien dejjem jiddefendiħ minn dawn l-irġiel ta’ qattagħni.

 

L-Ewwel Edizzjoni: 1989

Ġeneru: Bijografija

Erġa' Lura

Carmel . G. Cauchi © 2009. Cahda |